Termeni și condiții magazin online.

 

  1. Aplicarea Termenilor și condițiilor

Prin efectuarea de cumpărături prin intermediul site-ului www.linisteinstant.ro, vă exprimați acordul dumneavoastră, în calitate de cumpărător, referitor la termenii și condițiile prezentate mai jos. Pentru a înțelege cât mai bine modul în care www.linisteinstant.ro deservește clienții, vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de mai jos. Toate produsele comandate prin intermediul acestui site se livrează exclusiv în condițiile prezentate mai jos. În cazul în care nu sunteți de acord cu condițiile de mai jos, vă rugăm să nu folosiți serviciile sau informațiile conținute de acest site.

Site-ul www.linisteinstant.ro este proprietatea societății comerciale Hamann S.R.L. cu sediul în Brașov, Calea Făgărașului, nr. 59, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J08/625/2004, având CUI: RO16273082.

  1. Garanția produselor

Produsele comercializate print intermediul site-ului www.linisteinstant.ro sunt livrate doar în ambalajul original al producătorului, însoțite de factură și Declarația de Conformitate.

  1. Prima utilizare a produselor

Înainte de prima utilizare, recomandăm citirea cu atenție a instrucțiunilor de utilizare care însoțesc fiecare produs în parte. În cazurile în care produsele nu vor fi utilizate conform acestor instrucțiuni, nu veți beneficia de avantajele sau caracteristicile descrise în prezentarea acestora. De asemenea, vânzătorul nu poate fi făcut responsabil pentru prejudiciile sau vătămările suferite de utilizator în cazurile în care acesta nu a citit și nu a respectat instrucțiunile de utilizare.

  1. Livrarea produselor

Livrarea produselor se face prin intermediul firmelor de curierat rapid alese de cumpărători.

Condiția de livrare, conform Incoterms 2010, este CPT (Carriage Paid To): Vânzătorul plătește pentru transportul mărfii la destinația convenită. Riscurile de pierdere sau de deteriorare a mărfii, precum și orice alte cheltuieli suplimentare cauzate de evenimente care au loc după ce marfa a fost predată cărăușului, trec de la vânzător la cumpărător în momentul în care marfa a fost predată cărăușului. În cazul în care pentru transportul mărfii se folosesc cărăuși succesivi, riscurile trec de la vânzător la cumpărător în momentul în care marfa a fost predată primului cărăuș.

Clientul are obligația de a verifica starea coletului și de a refuza recepția produselor în cazurile în care constată că acestea sunt deteriorate din cauza modului în care au fost transportate. În situațiile în care cumpărătorul constată deteriorări ale ambalajului care indică deschiderea neautorizată a coletului, cumpărătorul trebuie să refuze preluarea coletului. În aceste cazuri, reclamațiile trebuie transmise transportatorului.

Termenul de livrare, pentru produsele disponibile în stoc, este de maximum doua zile lucrătoare din momentul confirmării comenzii. În situațiile în care livrările nu vor putea fi efectuate în acest interval de timp, cumpărătorul va fi informat în cel mai scurt timp posibil. Comenzile care depășesc cantitățile disponibile în stoc, vor fi livrate în cel mai scurt timp posibil. Nu putem fi trași la răspundere pentru întârzierea livrărilor cauzate de furnizorii noștri sau de către orice altă terță parte.

Ne rezervam dreptul de a amâna sau refuza livrarea produselor, în cazul în care ați optat pentru plata prin transfer bancar, până în momentul în care încasarea este listată în extrasele bancare.

  1. Returnarea produselor

Conform Ordonanței de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorului în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, cumpărătorul are dreptul de a se retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale în termen de 14 zile din momentul intrării în posesia produselor, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere.

Cumpărătorul trebuie să returneze produsele în termen de 14 zile de la data la care a comunicat vânzătorului decizia de a se retrage din contract. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de cumpărător înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Costurile legate de returnarea produselor sunt suportate de cumpărător.

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din contract următoarele situații:

  1. furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;

  2. furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator.

Vânzătorul rambursează contravaloarea produselor returnate în termen de 14 zile de la data în care a intrat în posesia acestora.


 

  1. Prețuri și modalități de plată

Prețurile produselor afișate pe site-ul www.linisteinstant.ro, sunt exprimate în lei și includ Taxa pe Valoare Adaugată de 19%.

Toate prețurile sunt garantate doar după ce comanda transmisă a fost confirmată.

Toate prețurile publicate pe site-ul nostru sunt valabile doar în momentul transmiterii comenzilor.

Dacă dintr-o eroare anumite prețuri afișate pe site sunt incorecte, avem dreptul să anulăm comenzile pentru produsele în cauză, obligându-ne să vă restituim integral sumele încasate în contravaloarea acestor produse.

Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile în orice moment, fără o notificare prealabilă.


 

Modalitățile de plată agreate sunt: plata prin transfer bancar în contul menționat pe factură, ramburs la recepționarea produselor sau plata cu numerar la sediul societății noastre.

  1. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru a putea procesa comenzile primite și pentru a putea emite factura, avem nevoie de numele dumneavoastră, codul numeric personal precum și de adresa de livrare. De asemenea, vă mai solicităm adresa de e-mail sau numărul de telefon, astfel încât, pentru promptitudine, să vă putem contacta cu ușurință, dacă este necesar. În timpul procesării comenzii dumneavoastră, informațiile furnizate vor fi supuse unor verificări de prevenire a fraudei. În acest scop, va putem transfera informațiile către terțe părți.

Asigurăm clienții de deplina confidențialitate a datelor transmise în vederea procesării comenzilor, a emiterii facturilor și documentelor necesare livrării produselor. www.linisteinstant.ro respectă întru totul prevederile Legii nr. 677/2001 referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, și, respectiv, prevederile Legii nr. 506/2004 referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Putem apela la serviciile altor companii pentru depozitarea și ambalarea produselor, livrarea comenzilor, răspunsuri la întrebările clienților despre produse sau servicii, transmiterea e-mailurilor și studii de piață relevante pentru activitățile de marketing. Vom furniza acestor companii doar informațiile necesare furnizării acestor servicii, fiindu-le interzis, în baza acelorași legi menționate anterior, să utilizeze aceste informații în orice alt scop.

Având permisiunea dumneavoastră, vă putem transmite oferte care credem ca prezintă interes pentru dumneavoastră.

  1. Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

Imaginile, logourile, fișierele video sau audio și informațiile specifice produselor prezentate sunt proprietatea S.C. Hamann S.R.L. sau a producătorilor.

Toate numele de produse prezentate pe acest site sunt mărci comerciale care aparțin titularilor lor. Utilizarea acestor denumiri, fără un acord prealabil, poate constitui încălcarea drepturilor titularilor.

S.C. Hamann S.R.L. își rezervă dreptul de a face modificări ale conținutului site-ului fără notificări prealabile.

        9. Forța majoră

Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare de neexecutarea la termen sau executarea în mod necorespunzător a oricărei obligații care îi revine, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

Partea care invocă forța majora trebuie să notifice celeilalte părți, în termen de cinci zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor acestuia.

Dacă în termen de 15 de zile de la producere, evenimentul care a produs forța majoră nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, dar au îndatorirea de a-si onora obligațiile scadente până la această dată.

        10. Litigii

Litigiile apărute între cumpărător și vânzător vor fi rezolvate pe cale amiabilă. În caz contrar, soluționarea litigiilor revine instanțelor de judecată competente material de la sediul vânzătorului sau a altor organisme alternative de rezolvare a litigiilor.